hallare

Linjebyggare/bandvagnsförare för Svenska kraftnät

De senaste dagarnas tuffa väder med snö och hård vind har slagit ut delar av elförsörjningen. Flera kraftledningsstolpar har skadats och en ny ledning måste byggas. Du rycker in vid beredskapsdepån och får hjälp med att lasta en sk Canadastolpe som linjelaget ska resa sektionsvis för att sedan dra fram ni elledning på. Du transporterar ut materielen och sedan börjar det mödosamma arbetet med att vinscha upp bit för bit....

Förkunskapskrav

Genomförd grundutbildning för bandvagnsförrare i Svenska Kraftnät (GU Barmark, GU Snö och BV Avancerad 1) med godkänt resultat och bedömts lämplig för vidareutbildning av kursledning.

Anmälan

Skicka intresseanmälan till susanne.wieselgren@bilkaren.se

Aktuella kursdatum

Inget utbildningsbehov just nu.

Som bandvagnsförare för Svenska kraftnät kan du vidareutbilda dig för att ingå i linjelag som reser sk Canadastolpar och drar lina när det behöver byggas en ny kraftledning. Bandvagnen blir då en resurs för att vinscha upp materiel i stolpar när linjemontörer bygger tillfälliga stolpar sektionsvis och att dra fram den den ledningen i linjegatan. Du kommer också att ansvara för att transportera materiel som behöver komma ut till arbetsplatserna.

Du kommer att arbeta nära övriga medlemmar i ett linjelag och måste vara lugn, noggrann och följa instruktioner från lagbasen. Eftersom du är en i arbetslaget får du också vara beredd att rycka in med de uppgifter som behöver lösas.

Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kompass, använda rakel och kunna hantera kranen och vinschen på bandvagnen.

Utbildningstege

  • Linjebyggnad steg 1 (fokus på stolpresning), 5 dagar
  • Linjebyggnad steg 2 (fokus på lindragning), 4 dagar

När du genomfört hela utbildningsstegen kallas du till repetitions/övning vartannet år. Det är mycket viktigt att delta i övningarna/repetitionsutbildning för att upprätthålla sin kompetens.

Utbildningsinnehåll

  • Materielkunskap
  • Lastsäkring
  • Stolpresning
  • Lindragning
  • Bandvagnen som redskap vid linjebyggnad

Innan du kan påbörja utbildning mot linjebyggare måste du ha genomfört hela grundutbildningen till bandvagnsförare, dvs GU BV Barmark, GU BV Snö och BV Avancerad 1.

Förkunskapskrav

Genomförd grundutbildning för bandvagnsförrare i Svenska Kraftnät (GU Barmark, GU Snö och BV Avancerad 1) med godkänt resultat och bedömts lämplig för vidareutbildning av kursledning.

Anmälan

Skicka intresseanmälan till susanne.wieselgren@bilkaren.se

Aktuella kursdatum

Inget utbildningsbehov just nu.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren