hallare

Ledarutvecklingsprogrammet Växthuset

Växthuset är Bilkårens egna ledarutvecklingsprogram där medlemmar ges möjlighet att växa som ledare. Bilkåren har under hela vår historia spelat stor roll för våra medlemmar och för samhället. Det ska vi fortsätta göra. En organisations legitimitet och relevans är beroende av dess förmåga att utvecklas i takt med omvärlden och möta de utmaningar och behov som finns. För det krävs ledarskap. Medlemmar som är beredda att ta på sig uppdrag i våra kårer och ge lite extra av sin tid och engagemang för att forma Bilkåren in i framtiden.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, intresserad av utvecklingsarbete och erfarenhet från föreningsarbete, antingen i Bilkåren eller i annan organisation.

Anmälan

Fyll i blankett ”Anmälan växthuset 2023” och maila till kansliet@bilkaren.se
Anmälan är stängd.

Kursdatum

Kursen genomförs i Stockholmsområdet
Träff 1, 16 – 17 september 2023
Träff 2, 21 – 22 oktober 2023
Träff 3, 2 – 3 december 2023

I Växthuset får du möjlighet till ett unikt personligt utvecklingsprogram samtidigt som du är beredd att ha, eller i framtiden ta på dig, uppgifter i din Bilkår. Du är intresserad av utvecklingsarbete och har nog erfarenhet från föreningsarbete, antingen i Bilkåren eller i annan organisation. Programmet bygger på tre seminariehelger och utöver det vissa uppgifter som du gör däremellan, hemma i din egen kår. Räkna med att hemuppgifterna tar ca 20 timmar. Som deltagare deltar man i hela programmet, dvs alla tre helgerna och hemuppgifterna – det går inte att delta i delar. Programmet har tolv deltagarplatser. Programledare är Inger Karlsson och Jenny Stridsman.

Innehåll

Programmet tar upp tre perspektiv;

Träff 1 handlar om det egna ledarskapet – hur leder jag utifrån vår värdegrund och skapar engagemang runtomkring mig.

Träff 2 handlar om omvärlden – vilka trender ser vi för frivillighet i samhället och hur gör andra organisationer

Träff 3 handlar om Bilkåren – vår organisation igår, idag och i framtiden.

 

Anmälan för 2023 är stängd.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, intresserad av utvecklingsarbete och erfarenhet från föreningsarbete, antingen i Bilkåren eller i annan organisation.

Anmälan

Fyll i blankett ”Anmälan växthuset 2023” och maila till kansliet@bilkaren.se
Anmälan är stängd.

Kursdatum

Kursen genomförs i Stockholmsområdet
Träff 1, 16 – 17 september 2023
Träff 2, 21 – 22 oktober 2023
Träff 3, 2 – 3 december 2023

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren