hallare

Krisberedskapsansvarig i bilkår

I varje lokal bilkår ska det finnas en krisberedskapsasvarig som har särskilda uppgifter i händelse av att Bilkåren stöttar samhället vid kris. Den krisberedskapsansvariga ingår i eller är adjungerad till kårens styrelse.

Målgrupp

Endast utsedda krisberedskapsansvariga i lokala bilkårer.

Kursdatum

Sollentuna
13-14 maj 2023

Anmälan

Sker via länken. Sista anmälningsdag är 15 april.
Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse med mer information, tex om hur du bokar din resa.

Uppgifterna som denna funktion jobbar med är att förbereda rutiner och inventera resurser i kåren innan kris och under krisen vara kommunikationskanalen mellan medlemmar, kår och Bilkårens kansli samt vara kontaktyta mot andra samverkansparter som kan vara aktuella i en specifik kris. Ett av verktygen som den krisberedskapsansvariga jobbar med är vårt register arcMember.

Utbildningen riktar sig endast till de som är utsedda av sin kår att vara krisberedskapsansvarig och innehåller bla

  • samhällets krisberedskapssystem
  • Bilkårens uppdrag vid kris
  • kommunikation vid kris
  • hantering av arcMember

Nästa kurstillfälle är den 13-14 maj och anmälan sker via denna LÄNK.

 

 

Målgrupp

Endast utsedda krisberedskapsansvariga i lokala bilkårer.

Kursdatum

Sollentuna
13-14 maj 2023

Anmälan

Sker via länken. Sista anmälningsdag är 15 april.
Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse med mer information, tex om hur du bokar din resa.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren