hallare

Buss-, lastbil- eller lastbil med släpförare i en Motor och transportenhet (MTE)

Den från början rätt beskedliga branden i skogen har brett ut sig och täcker nu flera kvadratkilometrar. Räddningstjänsten jobbar febrilt sedan flera dygn tillbaka, men på grund av den kraftiga vinden så fortsätter branden att sprida sig. Nu är den bara några kilometer från bostadsområdet och man beslutar att man måste evakuera alla boende där. Bussförarna i motor och transportenheten i länet rycker in och bistår kommunen.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med behörighet C, D eller CE, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max 67 år vid utbildningens början.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE
Stockholm
22 oktober 2022.
Oskarshamn
12 november 2022
Ytterligare platser och datum tillkommer under hösten.

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

Fortsättningskurs buss
Ingen ytterligare kurs 2022.

Fortsättningskurs lastbil/lastbil med släp
Karlstad
27-30 oktober 2022
Malmö
17-20 november 2022
Ytterligare en kurs planeras under 2022. Plats och datum ej klart.

Repetitionskurs lastbil/lastbil med släp
Jönköping
1-2 oktober 2022
Malmö
12-13 november 2022

En motor och transportenhet är en regional resurs som är kopplad till en länsstyrelse. I varje MTE finns det förare med olika behörigheter, elverksoperatörer och ledningspersonal och i händelse av svåra samhällsstörningar, tex brand, översvämning eller storm kan länsstyrelsen kalla in frivilliga förstärkningsresurser från MTE för att få hjälp med transporter av material, utrustning, förnödenheter eller personal. Som förare ingår du i en pool och beroende på vilken typ av händelse som inträffat används hela eller delar av personalen i motor och transportenheten.

Utbildningsstege

  • Introduktionskurs MTE, 1 dag
  • Fortsättningskurs lastbil/lastbil m släp, 4 dagar eller
  • Fortsättningskurs buss, 3 dagar

Efter att du genomfört utbildningsstegen kallas du till repetitionsutbildning en helg vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Motor och transportenhetens roll och uppgift för länsstyrelsen
  • Körning
  • Orientering
  • Sjukvård

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med behörighet C, D eller CE, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max 67 år vid utbildningens början.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE
Stockholm
22 oktober 2022.
Oskarshamn
12 november 2022
Ytterligare platser och datum tillkommer under hösten.

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

Fortsättningskurs buss
Ingen ytterligare kurs 2022.

Fortsättningskurs lastbil/lastbil med släp
Karlstad
27-30 oktober 2022
Malmö
17-20 november 2022
Ytterligare en kurs planeras under 2022. Plats och datum ej klart.

Repetitionskurs lastbil/lastbil med släp
Jönköping
1-2 oktober 2022
Malmö
12-13 november 2022

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren