hallare

Buss-, lastbil- eller lastbil med släpförare i en Motor och transportenhet (MTE)

Den från början rätt beskedliga branden i skogen har brett ut sig och täcker nu flera kvadratkilometrar. Räddningstjänsten jobbar febrilt sedan flera dygn tillbaka, men på grund av den kraftiga vinden så fortsätter branden att sprida sig. Nu är den bara några kilometer från bostadsområdet och man beslutar att man måste evakuera alla boende där. Bussförarna i motor och transportenheten i länet rycker in och bistår kommunen.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med behörighet C, D eller CE, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max 67 år vid utbildningens början.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE
Jönköping
7 oktober 2023
Gotland (endast för boende på Gotland)
14 oktober 2023
Kalmar
14 oktober 2023
Gävle
21 oktober 2023
Norrköping
11 november 2023
Skaraborg, datum kommer längre fram

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

Fortsättningskurs buss
Ingen kurs planerad för tillfället.

Fortsättningskurs lastbil/lastbil med släp
Karlstad
5-8 oktober 2023

Repetitionskurs lastbil/lastbil med släp
Skellefteå
21-22 oktober 2023
Jönköping
4-5 november 2023

En motor och transportenhet är en regional resurs som är kopplad till en länsstyrelse. I varje MTE finns det förare med olika behörigheter, elverksoperatörer och ledningspersonal och i händelse av svåra samhällsstörningar, tex brand, översvämning eller storm kan länsstyrelsen kalla in frivilliga förstärkningsresurser från MTE för att få hjälp med transporter av material, utrustning, förnödenheter eller personal. Som förare ingår du i en pool och beroende på vilken typ av händelse som inträffat används hela eller delar av personalen i motor och transportenheten.

Utbildningsstege

  • Introduktionskurs MTE, 1 dag
  • Fortsättningskurs lastbil/lastbil m släp, 4 dagar eller
  • Fortsättningskurs buss, 3 dagar

Efter att du genomfört utbildningsstegen kallas du till repetitionsutbildning en helg vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Motor och transportenhetens roll och uppgift för länsstyrelsen
  • Körning
  • Orientering
  • Sjukvård

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med behörighet C, D eller CE, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max 67 år vid utbildningens början.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE
Jönköping
7 oktober 2023
Gotland (endast för boende på Gotland)
14 oktober 2023
Kalmar
14 oktober 2023
Gävle
21 oktober 2023
Norrköping
11 november 2023
Skaraborg, datum kommer längre fram

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

Fortsättningskurs buss
Ingen kurs planerad för tillfället.

Fortsättningskurs lastbil/lastbil med släp
Karlstad
5-8 oktober 2023

Repetitionskurs lastbil/lastbil med släp
Skellefteå
21-22 oktober 2023
Jönköping
4-5 november 2023

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren