hallare

Buss-, lastbil- eller lastbil med släpförare i en Motor och transportenhet (MTE)

Den från början rätt beskedliga branden i skogen har brett ut sig och täcker nu flera kvadratkilometrar. Räddningstjänsten jobbar febrilt sedan flera dygn tillbaka, men på grund av den kraftiga vinden så fortsätter branden att sprida sig. Nu är den bara några kilometer från bostadsområdet och man beslutar att man måste evakuera alla boende där. Bussförarna i motor och transportenheten i länet rycker in och bistår kommunen.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med behörighet C, D eller CE, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max 67 år vid utbildningens början.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE
Skövde 26 maj 2018 OBS! Nytt datum.
Anmälan senast 1/5.
Stockholm (datum ej bestämt)
Jönköping 28 april 2018
Anmälan senast 31/3.
Skellefteå 28 april 2018
Anmälan senast 31/3.
Värmland 12 maj 2018
Anmälan senast 12/4.
Umeå 25 augusti 2018
Anmälan senast 1/8.
Malmö 8 september 2018
Anmälan senast 12/8.
Gävle 6 oktober 2018
Anmälan senast 9/9.

Fortsättningskurs lastbil/lastbil med släp
16-19 augusti, Jönköping
Anmälan senast 20/7.
25-28 oktober, Malmö
Anmälan senast 1/10.

Fortsättningskurs buss
14-16 september, Karlstad.
Sisata anmälan 31/8.

Repetitionskurs lastbil/lastbil m släp
4-5 augusti, Jönköping
Antagning 29/6
29-30 september, Skellefteå
Antagning 7/9
29-30 september, Östersund
Antagnings 14/9
26-27 maj, Umeå
Antagning 15 april

En motor och transportenhet är en regional resurs som är kopplad till en länsstyrelse. I varje MTE finns det förare med olika behörigheter, elverksoperatörer och ledningspersonal och i händelse av svåra samhällsstörningar, tex brand, översvämning eller storm kan länsstyrelsen kalla in frivilliga förstärkningsresurser från MTE för att få hjälp med transporter av material, utrustning, förnödenheter eller personal. Som förare ingår du i en pool och beroende på vilken typ av händelse som inträffat används hela eller delar av personalen i motor och transportenheten.

Utbildningsstege

  • Introduktionskurs MTE, 1 dag
  • Fortsättningskurs lastbil/lastbil m släp, 4 dagar eller
  • Fortsättningskurs buss, 3 dagar

Efter att du genomfört utbildningsstegen kallas du till repetitionsutbildning en helg vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Motor och transportenhetens roll och uppgift för länsstyrelsen
  • Körning
  • Orientering
  • Sjukvård

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med behörighet C, D eller CE, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max 67 år vid utbildningens början.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE
Skövde 26 maj 2018 OBS! Nytt datum.
Anmälan senast 1/5.
Stockholm (datum ej bestämt)
Jönköping 28 april 2018
Anmälan senast 31/3.
Skellefteå 28 april 2018
Anmälan senast 31/3.
Värmland 12 maj 2018
Anmälan senast 12/4.
Umeå 25 augusti 2018
Anmälan senast 1/8.
Malmö 8 september 2018
Anmälan senast 12/8.
Gävle 6 oktober 2018
Anmälan senast 9/9.

Fortsättningskurs lastbil/lastbil med släp
16-19 augusti, Jönköping
Anmälan senast 20/7.
25-28 oktober, Malmö
Anmälan senast 1/10.

Fortsättningskurs buss
14-16 september, Karlstad.
Sisata anmälan 31/8.

Repetitionskurs lastbil/lastbil m släp
4-5 augusti, Jönköping
Antagning 29/6
29-30 september, Skellefteå
Antagning 7/9
29-30 september, Östersund
Antagnings 14/9
26-27 maj, Umeå
Antagning 15 april

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren