hallare

Förare i Flygvapnet

Som förare i Flygvapnet kör du PB8 och det är din uppgift att transportera materiel och personer inom flygbasgruppen. Du måste vara en säker och stabil förare oavsett vilka väderförhållanden som råder. Du ska även kunna skydda dig själv och ditt fordon.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, svensk medborgare, körkort med lägst behörighet B.

Du kan inte ha något annat avtal samtidigt.

Anmälan

Just nu pågår ingen rekrytering fr detta uppdrag.

Aktuella kursdatum

Inga kursdatum fastställda.

I din befattning ska du kunna delta i fordonsmarscher. Det innebär att du och andra förare kör era fordon i grupp efter en uppgjord plan, där vägval, alternativa vägar, tankning och reparationer är bestämda på förhand. Som förare ansvarar du för vården av ditt fordon och du måste också kunna hantera enklare fel på ditt fordon. Du bär samma stridsutrustning som övriga soldater i förband och du hanterar ditt tjänstevapen, Ak 5 väl. Genom de åtta avtalsdagar som du ska genomföra varje år får du möjlighet att öva för att vidmakthålla och utveckla din kompetens, tex med släpkärra.

Vid godkänd utbildning blir du krigsplacerad som frivillig förare i Flygvapnet och du får militärt förarbevis för PB8.

Utbildning till förare i Flygvapnet

  • Introduktionskurs Flygvapnet, 3 dgr
  • Grundkurs Flygvapnet, 4 dgr
  • Grundläggande utbildning för frivilliga (GU-F), 2 veckor
  • Grundkurs PB8, 7 dagar  + distansutbildningen FM 1000 poäng (12 timmar på kvällstid)

I samband med introduktionskursen genomförs säkerhetsprövning.

Just nu pågår ingen rekrytering för detta uppdrag.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, svensk medborgare, körkort med lägst behörighet B.

Du kan inte ha något annat avtal samtidigt.

Anmälan

Just nu pågår ingen rekrytering fr detta uppdrag.

Aktuella kursdatum

Inga kursdatum fastställda.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren