hallare

Förare i Flygvapnet

Som förare i Flygvapnet kör du PB8 och det är din uppgift att transportera materiel och personer inom flygbasgruppen. Du måste vara en säker och stabil förare oavsett vilka väderförhållanden som råder. Du ska även kunna skydda dig själv och ditt fordon.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, svensk medborgare, körkort med lägst behörighet B.

Du kan inte ha något annat avtal samtidigt.

Anmälan

Just nu genomförs en pilotomgång på F21 i Luleå varför endast sökande från norra Sverige är aktuella nu. Maila din intresseanmälan snarast till utbildning@bilkaren.se , så lotsar vi dig vidare.

Aktuella kursdatum

För pilotomgången genomförs de tre första kurserna på F21 i Luleå.
Introduktion Flygvapnet, vecka 3
Grund Flygvapnet, vecka 16
GU-F, vecka 27-28

PB8-utbildningen påbörjas under 2024, datum är inte fastställda ännu.

I din befattning ska du kunna delta i fordonsmarscher. Det innebär att du och andra förare kör era fordon i grupp efter en uppgjord plan, där vägval, alternativa vägar, tankning och reparationer är bestämda på förhand. Som förare ansvarar du för vården av ditt fordon och du måste också kunna hantera enklare fel på ditt fordon. Du bär samma stridsutrustning som övriga soldater i förband och du hanterar ditt tjänstevapen, Ak 5 väl. Genom de åtta avtalsdagar som du ska genomföra varje år får du möjlighet att öva för att vidmakthålla och utveckla din kompetens, tex med släpkärra.

Vid godkänd utbildning blir du krigsplacerad som frivillig förare i Flygvapnet och du får militärt förarbevis för PB8.

Utbildning till förare i Flygvapnet

  • Introduktionskurs Flygvapnet, 3 dgr
  • Grundkurs Flygvapnet, 4 dgr
  • Grundläggande utbildning för frivilliga (GU-F), 2 veckor
  • Grundkurs PB8, 7 dagar  + distansutbildningen FM 1000 poäng (12 timmar på kvällstid)

I samband med introduktionskursen genomförs säkerhetsprövning.

Just nu rekryteras bara blivande förare till en pilotomgång på F21 i Luleå, senare kommer rekryteringen att breddas.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, svensk medborgare, körkort med lägst behörighet B.

Du kan inte ha något annat avtal samtidigt.

Anmälan

Just nu genomförs en pilotomgång på F21 i Luleå varför endast sökande från norra Sverige är aktuella nu. Maila din intresseanmälan snarast till utbildning@bilkaren.se , så lotsar vi dig vidare.

Aktuella kursdatum

För pilotomgången genomförs de tre första kurserna på F21 i Luleå.
Introduktion Flygvapnet, vecka 3
Grund Flygvapnet, vecka 16
GU-F, vecka 27-28

PB8-utbildningen påbörjas under 2024, datum är inte fastställda ännu.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren