hallare

Elverksoperatör för Svenska kraftnät

Sedan tre dygn tillbaka är den stora kommunen drabbat av översvämningar. Kommunledningen har etablerat en krisledningsorganisation som leder arbetet med översvämningen. Staben är förlagd på en hotellanläggning i utkanten av staden. Men den omfattande verksamheten behöver betydligt större elkapacitet än vad hotellanläggning kan erbjuda. Reservkraftaggregat behövs och du kallas in för att drifta det.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max 70 år vid utbildningens början.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kurser

Grundutbildning elverksoperatör
Inga kurser planeras 2023.

Repetitionskurs elverksoperatör
Åsbro
2-3 september 2023.

Vårt samhälle är väldigt beroende av att det alltid finns elektricitet. Sjukhus, kommunikationssystem och vissa känsliga industrier är några exempel på verksamheter där frånvaron av el kan få enorma konsekvenser. Runt om i Sverige finns det reservkraft i form av dieseldrivna elverk. Som elverksoperatör för Svenska kraftnät är det din uppgift att köra dessa elverk. För att drifta dem krävs kunnig personal som kan tanka dem och se till att de fungerar efter ordning.

Utbildningsstege

  • Grundutbildning elverksoperatör, 4 dagar

När du genomgått grundutbildningen kallas du till tvådagars repetitionsutbildning vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Drift av elverk
  • Underhåll och felsökning
  • Första hjälpen
  • ESA (elsäkerhetsanvisningar)

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max 70 år vid utbildningens början.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kurser

Grundutbildning elverksoperatör
Inga kurser planeras 2023.

Repetitionskurs elverksoperatör
Åsbro
2-3 september 2023.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren