hallare

Drivmedelsförare Energimyndigheten

Sverige är utsatt av hot och importen av olja är påverkat. Flera hamnar kan inte längre ta emot fartygen och beredskapslagren av drivmedel behöver fördelas och transporteras på väg. Tillgängliga tankbilar behöver rulla flera av dygnets timmar, alla dagar i veckan och ordinarie tankbilsförare räcker inte till för att bemanna. Bilkårens förare kallas in för att förstärka transporterna.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara svensk medborgare, ha körkort med C eller CE-behörighet och vara medlem i Bilkåren. Max ålder vid utbildningens början 60 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Digital introduktionskurs
Datum erbjuds löpande till anmälda.

Grundutbildning lastbil
Kosta
25-28 juli 2024

Söderhamn
24-27 oktober 2024

Grundutbildning lastbil med släp
Söderhamn
26-30 oktober 2024

ADR-utbildning
Söderhamn
23-27 oktober 2024
Stockholm
26-30 november 2024

Lokal depåutbildning
Erbjuds efter genomgången utbildning.

Som drivmedelsförare i Energimyndigheten är du en förstärkning vid kris eller höjd beredskap för att bemanna branschens tankbilar för att transportera drivmedel. Du kommer att krigsplaceras på Energimyndigheten och vara placerad på någon av depåorterna i Sverige där du utgör en förstärkningsresurs.

Utbildningsstege

  • Digital introduktionskurs, 3 timmar
  • Grundutbildning lastbil, 4 dagar eller lastbil m släp, 5 dagar
  • ADR-utbildning, 5 dagar
  • Utbildning i depå, 1 dag

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Drivmedelförarnas roll och ansvar i Energimyndigheten
  • Körning, orientering
  • Sjukvård
  • ADR inkl tank

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, vara svensk medborgare, ha körkort med C eller CE-behörighet och vara medlem i Bilkåren. Max ålder vid utbildningens början 60 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Digital introduktionskurs
Datum erbjuds löpande till anmälda.

Grundutbildning lastbil
Kosta
25-28 juli 2024

Söderhamn
24-27 oktober 2024

Grundutbildning lastbil med släp
Söderhamn
26-30 oktober 2024

ADR-utbildning
Söderhamn
23-27 oktober 2024
Stockholm
26-30 november 2024

Lokal depåutbildning
Erbjuds efter genomgången utbildning.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren