hallare

Digital motståndskraft

Då vi blir alltmer digitala har informationspåverkan och cyberhot blivit en del av allas vår vardag, och kanske är det just här som de största hoten mot vårt öppna demokratiska samhälle finns. Genom denna kurs ökar du din kunskap och bidrar på så sätt till ett säkrare Sverige.

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, eller i mån av plats, medlem i annan frivillig försvarsorganisation.

Aktuella kurstillfällen

Stockholm (Tollare Folkhögskola i Nacka)
18-19 november 2023
Sista anmälan 6 oktober

Syftet med kursen är att du som som medlem blir mer rustad för att minimera risken för digitala fällor som kan påverka din säkerhet, engagemang och motståndskraft.
Genom att gå kursen stärker du inte bara din digitala motståndskraft utan du bidrar även till att Bilkåren som organisation utvecklar en hög nivå gällande digital säkerhet, och ytterst ett säkrare och mer motståndskraftigt samhälle.

Upplägg och innehåll

Kursen är av grundläggande karaktär och genomförs under en helg och består av olika delar där föreläsningar, diskussion och workshop varvas.

  • Kunskap, information och fakta
  • Individens och samhällets sårbarhet
  • Egen medvetenhet och kartläggning
  • Verktyg för digital säkerhet

Målgrupp och anmälan

Målgrupp för kursen är medlemmar i Bilkåren, och i mån av plats även medlemmar i andra frivilliga försvarsorganisationer.

Mer praktisk information och anmälan görs här

Förkunskapskrav

Medlem i Bilkåren, eller i mån av plats, medlem i annan frivillig försvarsorganisation.

Aktuella kurstillfällen

Stockholm (Tollare Folkhögskola i Nacka)
18-19 november 2023
Sista anmälan 6 oktober

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren