hallare

Defense Camp

Defense Camp är ett gemensamt läger för ungdomar i Bilkåren, Frivilliga Flygkåren, Frivilliga Motorcykelkåren och Sjövärnskåren. Syftet med lägret är att informera om Försvarsmakten samt bredda sina erfarenheter av frivillig försvarsverksamhet, bygga nya nätverk och lära känna andra människor. Deltagarna får prova på både civil och militär frivilligverksamhet.

Antagningskriterier

Medlem i Bilkåren, FMCK, Sjövärnskåren eller FFK, ha fyllt 15 år senast vid lägrets början, men högst 20 år. I mån av plats även från andra frivilliga försvarsorganisationer.

Anmälan

Sker på blankett "Anmälan till Defense Camp" som skickas/mailas till Bilkårens kansli, utbildning@bilkaren.se.

Datum och plats

Marma
29/7-4/8 2023
Sista anmälan 1/6.

Frågor

Maila till utbildning@bilkaren.se

Defense camp anordnas varje år och är ett läger för ungdomar. Deltagarna får prova på de fyra arrangerande organisationernas verksamhet. Det betyder tex att man kommer att få uppleva och åka med i små fyrsitsiga flygplan, bandvagn, terrängbil, motorcykel och fartyg.

Lägret finansieras av Försvarsmakten och du betalar ingen avgift, resa, mat och logi ingår. Vi tillhandahåller även skyddsklädsel under veckan.

Antagningskriterier

Medlem i Bilkåren, FMCK, Sjövärnskåren eller FFK, ha fyllt 15 år senast vid lägrets början, men högst 20 år. I mån av plats även från andra frivilliga försvarsorganisationer.

Anmälan

Sker på blankett "Anmälan till Defense Camp" som skickas/mailas till Bilkårens kansli, utbildning@bilkaren.se.

Datum och plats

Marma
29/7-4/8 2023
Sista anmälan 1/6.

Frågor

Maila till utbildning@bilkaren.se

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren