hallare

Buss- och lastbilsförare för Polismyndigheten

Ett mail med ett bombhot har kommit till Västra skolans rektor och flera i ledningsgruppen och Polismyndigheten bedömer hotet som allvarligt. På skolan går nästan 800 elever och i det närliggande området finns både företag och bostäder. Polisens bombgrupp konstaterar att det rör sig om en riktig bomb och beslut fattas att området med 4000 personer ska utrymmas. Med hjälp av fordon från Länstrafiken, räddningstjänsterna och privata åkerier och personal från Bilkåren påbörjas ett omfattande evakueringsarbete...

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet C eller D, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är normalt 6o år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar din kursanmälan via din lokala bilkår. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kurser

Introduktionskurs storskalig utrymning
Stockholm 17-19 augusti 2018
Anmälan senast 1/7.

Stockholm 28-30/9 september 2018
Anmälan senast 15/8.

Dessa introduktionskurser är enbart för blivande buss/lastbilsförare.

Fordonsutbildning för lastbil och buss
Enköping 18-21 oktober 2018

Fordonsutbildning för buss
Enköping 23-25 november 2018

Fordonsutbildning för lastbil
Enköping 8-11 november 2018

Som buss- eller lastbilsförare för Polismyndigheten ingår du som en frivillig förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. Du ska bistå med transporter när Polisen behöver utrymma många människor eller viktig materiel på kort tid.

Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kommunicera via kommunikationssystemet Rakel. Dessutom ska du kunna människor i stressade situationer och kunna ge första hjälpen om det skulle behövas.

Utbildningsstege

  • Introduktionsutbildning storskalig utrymning, 3 dagar
  • Fordonsutbildning Buss 3 dagar eller fordonsutbildning Lastbil 4 dagar

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning vartannat år.
Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Lagstiftning vid olika krissituationer
  • Körning med orientering
  • Första hjälpen

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet C eller D, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är normalt 6o år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar din kursanmälan via din lokala bilkår. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kurser

Introduktionskurs storskalig utrymning
Stockholm 17-19 augusti 2018
Anmälan senast 1/7.

Stockholm 28-30/9 september 2018
Anmälan senast 15/8.

Dessa introduktionskurser är enbart för blivande buss/lastbilsförare.

Fordonsutbildning för lastbil och buss
Enköping 18-21 oktober 2018

Fordonsutbildning för buss
Enköping 23-25 november 2018

Fordonsutbildning för lastbil
Enköping 8-11 november 2018

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren