hallare

Buss- och lastbilsförare för Polismyndigheten

Ett mail med ett bombhot har kommit till Västra skolans rektor och flera i ledningsgruppen och Polismyndigheten bedömer hotet som allvarligt. På skolan går nästan 800 elever och i det närliggande området finns både företag och bostäder. Polisens bombgrupp konstaterar att det rör sig om en riktig bomb och beslut fattas att området med 4000 personer ska utrymmas. Med hjälp av fordon från Länstrafiken, räddningstjänsterna och privata åkerier och personal från Bilkåren påbörjas ett omfattande evakueringsarbete...

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet C eller D, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är normalt 6o år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kurser

Introduktionskurs storskalig utrymning
Stockholm
22-24 september 2023
1-3 december 2023

Sistan anmälan en månad innan kurs.

Fordonsutbildning lastbil
Söderhamn
26-29 oktober 2023

Fordonsutbildning buss
17-19 november 2023

Efter genomförd fordonsutbildning kallas du till repetitionsutbildning vartannat år.

Repetitionsutbildning Utrymning
Söderhamn
22-24 september 2023. Inställd.

Som buss- eller lastbilsförare för Polismyndigheten ingår du som en frivillig förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. Du ska bistå med transporter när Polisen behöver utrymma många människor eller viktig materiel på kort tid.

Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kommunicera via kommunikationssystemet Rakel. Dessutom ska du kunna möta människor i stressade situationer och kunna ge första hjälpen om det skulle behövas.

Utbildningsstege

  • Introduktionsutbildning storskalig utrymning, 3 dagar
  • Fordonsutbildning Buss 3 dagar eller fordonsutbildning Lastbil 4 dagar

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning Utrymning som genomförs gemensamt för förare och logistiker vartannat år.
Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Lagstiftning vid olika krissituationer
  • Körning med orientering
  • Första hjälpen

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet C eller D, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är normalt 6o år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kurser

Introduktionskurs storskalig utrymning
Stockholm
22-24 september 2023
1-3 december 2023

Sistan anmälan en månad innan kurs.

Fordonsutbildning lastbil
Söderhamn
26-29 oktober 2023

Fordonsutbildning buss
17-19 november 2023

Efter genomförd fordonsutbildning kallas du till repetitionsutbildning vartannat år.

Repetitionsutbildning Utrymning
Söderhamn
22-24 september 2023. Inställd.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren