hallare

Bandvagnsförare för Trafikverket

Under de senaste dagarna har ett omfattande snöoväder dragit fram över södra och mellersta Sverige. Tåg- och vägtrafik har stora svårigheter att komma fram. Trafikverket behöver få ut sin personal längs järnvägsspåren för att åtgärda problem inom tågtrafiken. Bandvagnar är i stort sett de enda fordon som kan ta sig fram...

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning BV barmark
Sollefteå
6-9 maj 2023

Efter din grundutbildning kallas du till de fortsatta utbildningarna och därefter till repetitionskurs vartannat år.

GU Bandvagn Snö
Ingen ytterligare kurs 2023.

BV Avancerad 1
Datum för 2023 är inte fastställt ännu.

BV Repetition barmark
Sollefteå
12-14 maj 2023

BV Repetition snö
Inga ytterligare kurser 2023.

BV Avancerad 2 (inkl förnyelse förarbevis)
Datum för 2023 är ej fastställt ännu..

ADR Grund
Ingen kurs fastställd.

Grund BV Mekaniker
Dala Storsund, Borlänge
28 sept - 1 okt

Påbyggnadskurs/repetitionskurs BV Mekaniker
Dala Storsund, Borlänge
17-19 november

Som bandvagnsförare för Trafikverket ingår du som en frivillig förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. Du ska bistå med transporter i väglöst land när vädret troligen är som sämst och det är stora påfrestningar på viktiga delar i samhället.

Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kompass för att ta dig till bestämda punkter och kommunicera via kommunikationssystemet Rakel. Dessutom ska du kunna göra enkla reparationer på ditt fordon och kunna ge första hjälpen om det skulle behövas.

Utbildningstege

  • Grundutbildning Bandvagn Barmark, 4 dagar
  • Grundutbildning Bandvagn Snö, 4 dagar
  • Avancerad körning Bandvagn, 4 dagar

När du genomfört hela utbildningsstegen kallas du till repetitionsutbildning en helg vartannat år. Du kan också söka för att delta som förare på övningar som Trafikverket ordnar.

Utbildningsinnehåll

  • Körning på väg och i terräng på barmark och i snö
  • Orientering
  • Lagar och säkerhetsbestämmelser
  • Enklare reparationer
  • Sjukvård

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning BV barmark
Sollefteå
6-9 maj 2023

Efter din grundutbildning kallas du till de fortsatta utbildningarna och därefter till repetitionskurs vartannat år.

GU Bandvagn Snö
Ingen ytterligare kurs 2023.

BV Avancerad 1
Datum för 2023 är inte fastställt ännu.

BV Repetition barmark
Sollefteå
12-14 maj 2023

BV Repetition snö
Inga ytterligare kurser 2023.

BV Avancerad 2 (inkl förnyelse förarbevis)
Datum för 2023 är ej fastställt ännu..

ADR Grund
Ingen kurs fastställd.

Grund BV Mekaniker
Dala Storsund, Borlänge
28 sept - 1 okt

Påbyggnadskurs/repetitionskurs BV Mekaniker
Dala Storsund, Borlänge
17-19 november

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren