hallare

Bandvagnsförare för Trafikverket

Under de senaste dagarna har ett omfattande snöoväder dragit fram över södra och mellersta Sverige. Tåg- och vägtrafik har stora svårigheter att komma fram. Trafikverket behöver få ut sin personal längs järnvägsspåren för att åtgärda problem inom tågtrafiken. Bandvagnar är i stort sett de enda fordon som kan ta sig fram...

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning BV barmark
Sollefteå
27-30 oktober 2022

Efter din grundutbildning kallas du till de fortsatta utbildningarna och därefter till repetitionskurs vartannat år.

GU Bandvagn Snö
Inga ytterligare kurser 2022.

BV Avancerad 1
Sollefteå
7-9 oktober 2022

BV Repetition barmark
Sollefteå
21-23 oktober 2022
BV Repetition snö
Inga ytterligare kurser 2022.

BV Avancerad 2 (inkl förnyelse förarbevis)
Sollefteå
10-12 oktober 2022
14-16 oktober 2022
17-19 oktober 2022

ADR Grund
Inga aktuella kursdatum.

Grund BV Mekaniker
Borlänge
29 september - 2 oktober 2022
Sista anmälan 15/8.

Påbyggnadskurs/repetitionskurs BV Mekaniker
Borlänge
18-20 november 2022

Som bandvagnsförare för Trafikverket ingår du som en frivillig förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. Du ska bistå med transporter i väglöst land när vädret troligen är som sämst och det är stora påfrestningar på viktiga delar i samhället.

Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kompass för att ta dig till bestämda punkter och kommunicera via kommunikationssystemet Rakel. Dessutom ska du kunna göra enkla reparationer på ditt fordon och kunna ge första hjälpen om det skulle behövas.

Utbildningstege

  • Grundutbildning Bandvagn Barmark, 4 dagar
  • Grundutbildning Bandvagn Snö, 4 dagar
  • Avancerad körning Bandvagn, 4 dagar

När du genomfört hela utbildningsstegen kallas du till repetitionsutbildning en helg vartannat år. Du kan också söka för att delta som förare på övningar som Trafikverket ordnar.

Utbildningsinnehåll

  • Körning på väg och i terräng på barmark och i snö
  • Orientering
  • Lagar och säkerhetsbestämmelser
  • Enklare reparationer
  • Sjukvård

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

Aktuella kursdatum

Grundutbildning BV barmark
Sollefteå
27-30 oktober 2022

Efter din grundutbildning kallas du till de fortsatta utbildningarna och därefter till repetitionskurs vartannat år.

GU Bandvagn Snö
Inga ytterligare kurser 2022.

BV Avancerad 1
Sollefteå
7-9 oktober 2022

BV Repetition barmark
Sollefteå
21-23 oktober 2022
BV Repetition snö
Inga ytterligare kurser 2022.

BV Avancerad 2 (inkl förnyelse förarbevis)
Sollefteå
10-12 oktober 2022
14-16 oktober 2022
17-19 oktober 2022

ADR Grund
Inga aktuella kursdatum.

Grund BV Mekaniker
Borlänge
29 september - 2 oktober 2022
Sista anmälan 15/8.

Påbyggnadskurs/repetitionskurs BV Mekaniker
Borlänge
18-20 november 2022

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren