hallare

Bandvagnsförare för Polismyndigheten

Ett misstänkt föremål hittas ombord på tåget söderut. Tågbolaget kontaktar Trafikverket och Polismyndigheten. Beslut fattas om att tåget ska stannas och utrymmas. Polisen kallar in bandvagnsförare från Bilkåren för att utrymma tåget. Även förare från Trafikverket kallas in och evakuering sker i samverkan mellan myndigheterna.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är normalt 6o år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kurser

Introduktionskurs storskalig utrymning
Stockholm
22-24 september 2023
Sista anmälan en månad innan kurs.

Fordonsutbildning  GU Bandvagn barmark
Söderhamn 2023
19-22 oktober
9-12 november

Efter årets bandvagnskurser är behovet fyllt.

Fordonsutbildning Bandvagn snö
Inga ytterligare kurstillfällen under 2023.

Efter genomförd fordonsutbildning kallas du till repetitionsutbildning vartannat år.

Repetitionsutbildning Utrymning
Söderhamn
22-24 september 2023. Inställd.

Som bandvagnsförare för Polismyndigheten ingår du som en frivillig förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. Du ska bistå med transporter när Polisen behöver utrymma många människor på kort tid.

Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kompass för att ta dig till bestämda punkter och kommunicera via kommunikationssystemet Rakel. Dessutom ska du kunna göra enkla reparationer på ditt fordon och kunna ge första hjälpen om det skulle behövas.

Utbildningsstege

  • Introduktionsutbildning storskalig utrymning, 3 dagar
  • Grundutbildning Bandvagn Barmark, 4 dagar
  • Grundutbildning Bandvagn Snö, 4 dagar

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning Utrymning som genomförs gemensamt för förare och logistiker vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Sjukvård
  • Lagstiftning vid olika krissituationer
  • Körning på väg och i terräng
  • Vård och enkla reparationer av bandvagn
  • Orientering

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är normalt 6o år vid utbildningens början.

Anmälan

Du skickar/mailar din kursanmälan via din lokala bilkår eller direkt till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skriver kursanmälan fyller du och din arbetsgivare i överenskommelseblanketten om att stå till förfogande vid kris.

Aktuella kurser

Introduktionskurs storskalig utrymning
Stockholm
22-24 september 2023
Sista anmälan en månad innan kurs.

Fordonsutbildning  GU Bandvagn barmark
Söderhamn 2023
19-22 oktober
9-12 november

Efter årets bandvagnskurser är behovet fyllt.

Fordonsutbildning Bandvagn snö
Inga ytterligare kurstillfällen under 2023.

Efter genomförd fordonsutbildning kallas du till repetitionsutbildning vartannat år.

Repetitionsutbildning Utrymning
Söderhamn
22-24 september 2023. Inställd.

@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren