hallare

Man känner sig stolt

När jag gick med i Bilkåren så var det inget som jag gjorde hastigt. Det låg ett långt tänkande innan. Jag hade sett Bilkåren ett par gånger på olika motormässor i Sverige och hade tänkt tanken att ta en kontakt för att höra mera om organisationen. Det gjorde jag till slut och det var ett beslut jag aldrig kommer att ångra.

Det som jag drogs till för att engagera mig i Bilkåren var att kunna göra en insats för civilsamhället – att kunna hjälpa till när andra behöver din hjälp. Ett solidaritetstänkande i stora drag. Det som också var viktigt för mig, var att var och en efter förmåga ska hjälpa till när samhället behöver dig som mest. Det är en viktig grundpelare i den svenska modellen och i föreningssverige och det är något som gjort oss starka i svåra tider. Känslan att för ett par dagar lämna sin ordinarie arbetsplats och gå in i en av de viktigaste funktionerna i samhället, nämligen krisberedskapen, är en häftig och härlig känsla.

Man känner sig stolt och man känner att man bidrar till något viktigt i samhället.

Jag tyckte också att Bilkåren var något för mig då jag har ett stort intresse av transportmedel och motorer. Gemenskapen som finns i Bilkåren är svår att mäta med andra organisationer i samhället. Kamratskap och att alla står upp för varandra, alltså helt prestigelöst och väldigt vackert!

Efter en tids tänkande var valet att engagera mig för den civila krisberedskapen självklart för min del. Jag hade väldigt svårt att själv kunna vara en av dem som är med på den militära sidan, så jag kände mig mest lämpad för den civila delen. Jag har ett stort obehag för vapen och militärövningar, men har förståelse för dem som väljer den militära sidan. Det är en viktig insats att ha ett nationellt folkförankrat försvar vill jag poängtera.

I den civila beredskapen, och inom Svenska Kraftnät som jag tillhör, kändes det perfekt för mig att bidra för att utveckla krisberedskapen genom mitt tekniska intresse. Jag valde att utbilda mig till bandvagnsförare för att det är ett unikt fordon med otroligt häftiga egenskaper. Det var något som lockade mig för min egen del och jag ville vara med och utvecklas som person och lära mig om mer om bandvagnen. Men jag känner också att bandvagnen är ett viktigt fordon och det behövs lämpliga förare för att kunna lösa uppgifter i svåra väderförhållanden när samhället behöver vår hjälp.

Johannes, medlem i Göteborgs och Bohusläns Bilkår och bandvagnsförare i Svenska Kraftnät

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren