hallare

Jag vill lära av andra och lära andra

Uppväxten i Kristianstad med närhet till P6 regemente väckte mitt militära intresse. Jag ville göra värnplikt, men då ingen i min umgängeskrets hade samma tankar rann det ut i sanden. Min pappa körde bl a oljetankbil och som liten flicka följde jag ibland med honom ut på vägarna.

En dag, sommaren 1996, såg jag en artikel i Kristianstadsbladet om att Bilkåren hade utbildning på Rinkabyfältet och då skickade jag in en medlemsansökan.

Direkt efter att jag gick med i Bilkåren var jag med på trafikverksamhet, jag valdes in i styrelsen och där har jag blivit kvar. Inom föreningsverksamheten är jag idag utbildningsansvarig i Hässleholm-Perstorps Bilkår efter att ha varit ordförande i densamma i många år. Som utbildningsansvarig kan jag lättare lotsa in blivande fordonsförare in i Hemvärnets verksamhet då jag själv vet vad som krävs. Jag har en naturlig koppling till och samarbete med bataljonen tack vare min placering i Hemvärnet.

Redan 1999 fick jag ett så kallat PRYO-avtal med Hemvärnet under tiden som jag utbildade mig som terrängbilsförare, för placering i dåvarande Beredskapsplutonen i Tyringe. Efter ett antal sammanslagningar inom Hemvärnsförbanden är jag nu i ett Insatskompani med befattningen Packgruppchef. Hit kom jag efter att ha axlat rollen som tillförordnad packgruppchef, men det var först 2016 som det faktiskt fanns en riktig utbildning anpassad för packgrupper. Den deltog jag i tillsammans med tio andra blivande packgruppchefer då den första kursen, den så kallade pilotkursen, gick av stapeln. Nyligen genomförde jag även Gruppchefskurs 1 på Hemvärnets Stridsskola som ett led i min befattning.

Att vara med i Bilkåren och Hemvärnet är utvecklande i sig, men det jag finner mest tillfredsställande är att se andra människor växa och utvecklas. Att få vara en del av deras framsteg, att kunna inspirera och vara ett föredöme i verksamheten. Jag trivs med att träffa andra människor och knyta kontakter och utbyta erfarenheter.

Jag vill lära av andra och lära andra.

Nu tjugo år senare när jag ser tillbaka på mitt bilkårsliv så är det några saker jag vill lyfta fram. Det krävs engagemang, hårt arbete och vilja för att få verksamheten att utvecklas. Jag tror på en stabil grund att stå på, att följa de direktiv och regelverk som finns och att leva som man lär.

Anna, bilkårist i Hemvärnet

 

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren