hallare

Välkommen till riksstämman 2024

Vartannat år träffas vi till riksstämma och fattar beslut om inriktning framåt och väljer ny centralstyrelse. Men en riksstämma är så mycket mer! En härlig mötesplats för bilkårister i alla åldrar, en plats för gemenskap, samtal och skratt och en plats för inspiration och kunskap. I år är det Skånes kårråd som står som värdar och de hälsar bilkårister från hela landet välkomna till Ängelholm.

Tid och plats

I år genomförs riksstämman den 14-15 september i på Hus 57 i Ängelholm.

Anmälan

Klicka här för att komma till anmälnings/beställningsformulär. Sista anmälningsdag är den 30/6.

Priser

Förtäring

Lunchbiljett lördag/söndag  269:-/dag

Fikabiljett för- eller eftermiddag lördag och förmiddag söndag 139:-/st

Festbiljett lördag kväll (trerätters middag inkl alkoholfritt dryckespaket samt underhållning) 1295:-

Festbiljett lördag kväll (trerätters middag inkl dryckespaket m alkohol samt underhållning) 1595:-

Logi 

Enkelrum på Hus 57 eller Erikslund inkl frukost  1595:-/natt

Del i dubbelrum på Hus 57 eller Erikslund inkl frukost  905:-/natt

Del i trebäddsrum på Erikslund inkl frukost 750:-/natt

Del i fyrbäddsrum på Erikslund inkl frukost 690:-/natt

Program

  • Högtidligt öppnande med fanborg, musik av Hemvärnets musikkår i Ängelholm och tal av riksbilkårchefen Ida Texell.
  • Riksstämmoförhandlingar
  • Föreläsning av ställföreträdande rikshemvärnschefen Mattias Ardin
  • Korum i Ängelholms kyrka
  • Självklart finns Bilkårens profilshop på plats så du kan handla snygga och praktiska bilkårsprylar
  • Riksstämmofest! En av höjdpunkterna, med trerättersmiddag och underhållning av Per-Ola Sandberg.

Delegat

Riksstämman är Bilkårens högsta beslutande organ och alla kårer är representerade genom delegater som är valda på kårernas årsmöten. Bilkår med upp till 90 medlemmar äger rätt att skicka en delegat, bilkår med 91-175 medlemmar äger rätt att skicka två delegater och bilkår med 176 eller fler medlemmar äger rätt att skicka tre delegater. Beräkningen av det antal delegater kåren har rätt till grundar sig på kårens antal registrerade medlemmar den 31 december föregående år.

Är du vald att representera din kår som delegat på riksstämman får du under sommaren alla möteshandlingar så att du kan sätta dig in i frågorna och diskutera dem hemma i kåren i god tid innan stämman. Centralstyrelsen kommer också att bjuda in till digitala träffar under sensommaren där de olika förslagen presenteras. Är det första gången du är delegat är du välkommen att delta i en digital mötesskola som ordnas måndag 9/9 eller onsdag 11/9 kl 19.00.

Mat och logi

Logi inkl frukost erbjuds på Hus 57 (i mån av plats) och på Hotell Erikslund i Varalöv (transport ordnas mellan Varalöv och Ängelholm). Övriga måltider är på Hus 57 i anslutning till stämmoaktiviteterna, likaså lördagskvällens festmiddag.

Resor

Till Ängelholm går det lätt att åka tåg och kommer du långväga ifrån går det också att flyga. Arrangörerna ordnar med hämtning vid tåg och flyg så att du enkelt kommer till Hus 57. För dig som kommer med bil finns det parkeringsplatser i anslutning till hotellet.

Handlingar

Stämmohandlingar kommer när de blir klara på försommaren att finnas nedladdningsbara i vårt dokumentbibliotek där du klickar på fliken riksstämma.

Webbsändning

För dem som inte har möjlighet att vara med på plats kan man följa förhandlingarna via vår webbsändning.

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Visa alla uppdragsutbildningar

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren