Medlemsundersökning

Här har vi samlat lite frågor och svar kopplat till den medlemsundersökning som Kantar Sifo genomför på uppdrag av Bilkåren.

Vem genomför undersökningen?
Vi har anlitat Kantar Sifo för genomför själva undersökningen samt sammanställning och analys av resultaten som framkommer.

Under vilken tidsperiod genomförs undersökningen?
Mellan den 2 till 19 maj.

Varför genomför Bilkåren en medlemsundersökning?
Vår organisation bygger på medlemmars engagemang. För att fortsätta utveckla vår gemensamma organisation vill vi ha så bra förutsättningar som möjligt. En viktig insats i det är att få många medlemmars input och synpunkter.

Vad kommer undersökningens resultat användas till?
Vi kommer använda resultatet till vårt fortsätta utvecklingsarbete. Lära oss vad vi kan göra bättre. Fortsätta förstärka det vi redan gör bra och använda insikter och analyser på så sätt att vi stärker vår organisation, kårer, medlemmar och verksamhet.

Vilka bjuds in till undersökningen?

Varje medlem som per den 25 april 2022 har betalt sin medlemsavgift för 2022.

Hur och när skickas undersökningen ut?
Kantar Sifo kommer att påbörja utskicket den 2 maj. Primärt via e-post. Har vi inte din e-postadress skickas det via sms och/eller brev. Påminnelse om undersökningen kan komma att skickas via samma kanaler. Avsändaren kommer alltså att vara Kantar Sifo.

Hur genomförs undersökningen?
Du bjuds in till en digital enkät.

Hur lång tid tar det att genomföra undersökningen?
Räkna med ca 15 minuter.

Vad gör jag om jag har problem med att genomföra undersökningen?
Kontakta Kantar Sifos support via telefon, 0200-762600

Jag har inte fått någon inbjudan, vad bör jag göra?
Titta om det möjligtvis fastnat i skräpposten. Annars kontakta Kantar Sifos support via telefon, 0200-762600.

Jag har fler frågor som inte besvaras här, vem kan jag kontakta?
Skicka ett mejl till kansliet@bilkaren.se så följer vi upp det så snabbt vi hinner.

@Bilkaristen

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren