hallare

Krisberedskapsveckan 2022

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Vecka 39 mobiliserar myndigheter, offentliga aktörer, frivilliga försvarsorganisationer med flera aktiviteter och insatser för att bidra till ökad beredskap. Bilkåren deltar aktivt i krisberedskapsveckan och genomför flertalet aktiviteter runt om i landet. Här kan du som privatperson, medlem och kår hitta mer information om vårt engagemang under veckan.

Du är en del av Sveriges beredskap, det är årets övergripande tema för Krisberedskapsveckan. Vi kommer särskilt fokusera på mat och livsmedelsförsörjning ur ett beredskapsperspektiv. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egen beredskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Bilkårens engagemang inom ramen för Krisberedskapsveckan kommer uttrycka sig på många olika sätt och under augusti och september kommer vi fylla på den här sidan med information om alla våra aktiviteter.

Är du medlem och vill engagera dig under veckan? Ta redan nu kontakt med din lokala kår, planeringen är i full gång!

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren