hallare

Krisberedskapsveckan -21

Under vecka 39, 27/9-3/10, ordnas en nationell krisberedskapsvecka för att öka kunskapen hur vi alla kan höja vår egen beredskap om det oväntade skulle hända och hur vi alla kan engagera oss för ett säkrare samhälle. Temat för kampanjen 2021 är demokrati. Det kan tyckas långt från vår beredskap, men faktum är att vår samlade motståndskraft och beredskap ytterst handlar om att vi ska kunna fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter är ett av våra fem skyddsvärden som Sveriges samlade beredskap ska kunna skydda och försvara.

På många platser i landet kan du möta Bilkåren under krisberedskapsveckan. Våra medlemmar kan berätta om hur du kan öka din egen beredskap hemma, men också hur du kan öka din medvetenhet om hoten mot demokratin. Dessa hot kan exempelvis vara desinformation och fake news i sociala medier, krafter som vill undergräva befolkningens tilltro till myndigheter och politiska system. På den här kartan kan du se var du kan träffa oss under veckan.

>

Flera av våra kårer ordnar också informationsträffar där vi berättar mer om hur du kan engagera dig för att bidra till samhällets beredskap, tex genom att utbilda dig för att ingå i Hemvärnet eller i det civila försvaret. Här kan du se var tid och plats för träffarna och hur du anmäler dig.

Under veckan ordnar vi också ett webbinarium om hur du kan skydda dig mot digitala hot. Webbinariet direktsänds måndag 27/9 kl 19.00 och du kan anmäla dig här.

Om du inte har möjlighet att möta oss under veckan kan du lära dig mer om vad som hotar oss och hur vi tillsammans kan skydda oss genom denna film som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB tagit fram som uppföljning på broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som skickades ut till alla hushåll för några år sedan.

Genom att förbereda sig själv och engagera sig bidrar man till att Sveriges säkerhet. På så sätt är vi alla en del av Sveriges beredskap.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren