Kalendarium

Här publicerar vi aktiviteter som riksförbundet ansvarar för. Dock hittar du inte datum för alla våra utbildningar för befattningar i hemvärnet eller uppdrag i den civila krisberedskapen. Dessa hittar du under utbildningar.

Kalender

februari
3 feb
Kickoff för projekt krisberedskapsveckan
Under 2018 kommer Bilkåren att jobba med Krisberedskapsveckan. Det är en stor satsning som berör alla kårer och som kommer att märkas med aktiviteter i hela landet och i sociala medier. Projektet startar med en kickoff för representanter från alla kårer. Mer information skickas direkt till kårerna.
3 feb - 4 feb
mars
10 mar
Utbildning för nya kursadjutanter
Nya, blivande kursadjutanter i Bilkåren inbjuds till en helgs utbildning i Stockholmsområdet.
10 mar - 11 mar
22 mar
Trafik-Quiz
Bilkårens årliga trafikquiz avgörs under en intensiv tävligstimma denna kväll.
19:00-20:00
april
14 apr
Kårchefskonferens
14 apr - 15 apr
maj
26 maj
Centralstyrelsesammanträde
Centralstyrelsen sammanträder i Stockholm.
28 maj
Krisberedskapsveckan
28 maj - 3 jun
augusti
4 aug
Ungdomsledarkonferens
Kårernas ungdomsansvariga inbjuds till ungdomsledarkonferens på Marma.
oktober
13 okt
Centralstyrelsesammanträde
Den nyvalda centralstyrelsen har sammanträde och arbetshelg för att konstituera sig och lägga upp styrelsearbetet.
13 okt - 14 okt
november
10 nov
Slingerbulten
Slingerbulten är Rikshemvärnschefens utbildningskontroll för lastbilsförare i Hemvärnet. 2018 inbjuds lastbilsförare i västra och mellersta Sverige. detaljerad inbjudan skickas till berörda utbildningsgrupper, hemvärnsbataljoner och Bilkårer direkt.
10 nov - 11 nov
24 nov
Centralstyrelsesammanträde
Centralstyrelsen har sitt sista sammanträde för året.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren