hallare

Samling för instruktörer

I år firar Bilkåren 80-årsjubileum. 80 år av engagemang och  insatser för samhället. Genom alla dessa år har utbildning stått i centrum. Alla våra samarbetspartner ska känna att Bilkåren står för kompetens, medlemmar som utbildat sig i Bilkåren kan göra skillnad på riktigt tack vare det man lärt sig på våra kurser. Så har det  varit i 80 år och så vill vi att det ska fortsätta vara!

I detta arbete är  alla våra instruktörer och adjutanter i Bilkåren den viktigaste resurs vi har. Utan alla dessa fantastiska insatser i våra kursledningar skulle vi inte kunna leverera den här kompetensen, eller låta människor växa hos oss. För dessa insatser vill vi tacka lite speciellt detta jubileumsår, genom att bjuda er alla till en helg för inspiration, påfyllnad och möten – där du och alla övriga i våra kursledningar får stå i centrum.

Samlingen genomförs i Stockholm 10-11 december 2022 och inbjudna är endast bilkårens medlemmar som verkar som instruktörer och adjutanter på våra centrala kurser. Personlig inbjudan har gått ut till berörda.

Anmälan sker senast 31/10 via denna LÄNK.

 

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren