hallare

Lycksele

NYHETER

På riksstämman kom nyheten om att Bilkåren har nya samarbetspartners i Energimyndigheten och Tullverket.  Mer information om detta kommer senare.

Vad kan Lycksele Bilkår hjälpa dig med?

Väljer du att teckna ett civilt avtal via Lycksele Bilkår hjälper vi dig med att erhålla de utbildningar som krävs för att tillhöra någon dessa frivilligorganisationer. Vi följer dig både före, under och efter utbildningen för att se till att du får den uppbackning som krävs för att bli en nöjd medlem.
Utbildningarna utförs av bl.a. Polisen, Vattenfall, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som även bekostar dessa. Vilket civilt avtal du än väljer börjar du med en introduktionsutbildning där du får information om avtal, ersättningsfrågor, arbetsmiljö m.m. Du kommer också att få prova på att köra fordon samt att lösa lite praktiska uppgifter.

Inom civila avtal finns det ingen grundutbildning utan förare av MC, lastbil och buss förväntas redan ha rätt körkortsbehörighet. Däremot genomförs repetitionsutbildningar för de olika fordonen.

Bilkåren rekryterar idag fordonsförare och personal till bl.a:

  • Svenska Kraftnät (Bandvagns, Terrängbilsförare samt Driftoperatörer)
  • Trafikverket (Bandvagnförare)
  • Polisen (Buss Lastbil och Bandvagns förare och logistiker)
  • Länsstyrelsen (MotorTansportEnheter)
  • Kommuner (Bemanna Frivilliga Resurs Gruppen (FRG) med främst personbilsförare)
  • Svenska strålskyddsmyndigheten, SSM (Provtagare och Verksamhetsledare)

Mer information om civila avtal
På Riksförbundet Bilkårens hemsida finns mycket information kring utbildning under menyn ”Utbildning/Civila avtal” (som finns till vänster i bilden). www.bilkaren.se

Bra externa länkar om civila avtal
Svenska Kraftnäts utbildningsportal http://www.utbildningfrivilligresurser.se.

Mer information om FRG finner du här. http://www.civil.se/frg/

SSM har byggt upp en organisation med provtagare för landbruksprodukter. De ska sättas in i händelse av ett radioaktivt nedfall. http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Krisberedskap/Beredskap-for-att-ta-prover-pa-gras/

MSB har beslutat att bygga upp s k Motor- och Transportenheter (MTE) i landet som ska hjälpa till vid kris i samhället. Bilkåren har uppdraget tillsammans med FAK och FMCK.

 

Kontaktinformation

Kontaktperson: Göran Örnfjell
Telefon: 073-036 02 91
Kårchef: Bigitta Lindholm Israelsson
V Kårchef: Göran Örnfjäll

55 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

nyheter

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren