hallare

Bilkåren deltar i en unik nationell beredskapsutställning

Under 2022–2024 genomförs en större satsning på en beredskapsutställning för gymnasieungdomar i samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statens försvarshistoriska muséer och Riksantikvarieämbetet. Vi frivilliga försvarsorganisationer har fått i uppdrag att bemanna utställningen med informatörer under hela utställningsperioden.

Med vår utpekade roll inom totalförsvar och försvarsupplysning ser vi mycket fram emot att bemanna beredskapsutställningen med särskilt utbildade informatörer. Satsningen ger oss möjlighet att nå ut i alla Sveriges län och möta en viktig och prioriterad målgrupp.

Vårt uppdrag är att bistå utställningsprojektet med rekrytering, utbildning och bemanning. Målsättningen är att öka gymnasieungdomars kunskap om samt förståelse och beredskap inför kriser och ytterst krig. Vi hoppas också att vår medverkan skapar intresse för ett engagemang inom en frivillig försvarsorganisation.

I referensgruppen för bemanningsprojektet ingår följande organisationer:

  • Civilförsvarsförbundet
  • Sveriges Bilkårers Riksförbund
  • Frivilliga Automobilkårens Riksförbund
  • Svenska Blå Stjärnan
  • Riksförbundet Sveriges Lottakårer
  • Svenska Skyttesportsförbundet

Turnén kommer att starta v.42 i Östersund. Inom kort kommer att söka medlemmar som vill anmäla sitt intresse till uppdraget som informatör för 2023. Vi eftersträvar att stimulera lokalt engagemang genom att rekrytera på platserna dit utställningen kommer.

Här finns information och ansökningsformulär för informatörsuppdraget

Här finns mer information om utställningen

Toppbild: MSB/Marcus Askelöf 

@Bilkaristen

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren