Personuppgifter

Personuppgifter lagras i vårt kundregister vid beställning.

Ingen obehörig har tillgång till detta register. Uppgifterna lämnas aldrig ut till andra företag eller privatpersoner i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).